عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

داروی عشق

 

هیچوقت به کسی نگو ما به درد هم نمیخوریم

 

شاید اون به درد تونخوره

 

ولی ممکنه تودوای همه ی درد های اون باشی.

 

داروی عشق

   + عقل و عشق - ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٩

بهانه گیر

دلم این روز ها چه بهانه گیر شده !!

 نمی گوید که چه می خواهد

 هر چیزی ، هم که می دهم، ساکت نمی شود

لج کرده تو را می خواهد !!

   + عقل و عشق - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٤

خیس باران


 

این روز ها هیچ چیزی حال مرا خوب نمی کند!!

دیشب باز هم آسمان دلم خروشید و چشمم بارید

چند وقتی است خواب تو را می بینم

باز هم زیر باران با یک چتر

هر دو غرق تماشای باران

اما صبح که بیدار می شوم

از دست تو خبری نبود

ولی تمام صورتم، خیس باران بود.

   + عقل و عشق - ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٤

وقتی که کسی را دوست دارید...

وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست.

وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید.

وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست.

وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.


وقتی یکی را دوست دارید، ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید.

وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد.

وقتی یکی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود.

وقتی یکی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.

وقتی یکی را دوست دارید، به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.

وقتی یکی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.

وقتی یکی را دوست دارید، شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست

   + عقل و عشق - ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٤

نماز عشق

 

عشق مثل نماز خوندن می مونه

وقتی نیت کردی

دیگه نباید اینور و اونور را نگاه کنی

 

   + عقل و عشق - ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٢

دل بیا

به نظر من

بدترین اتفاق اینه که

مجبور بشی بری

اما دلت باهات نیاد!!

   + عقل و عشق - ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٠

خاطره

 

به نظرت برای یک عاشق

 

روز برفی خاطره انگیز تره یا غروب بارانی

 

چرا؟

 

   + عقل و عشق - ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٥

این هم دونه های برف

   + عقل و عشق - ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٥

آتش عشق

 

 

آتش آن نیست که از شعله ی آن خندد شمع

آتش آنست به بَر خِرمَن پروانه زدند

عشق را از نگاه پروانه باید نگاه کرد!! نه از ....

   + عقل و عشق - ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱۳