عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بستگی داره

 

بستگی به دل داره و نیت

   + عقل و عشق - ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱

عشق است

   + عقل و عشق - ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۳٠

یاد تو

نمی دانم  اول یاد تو می آید بعد باران

یا اول باران می آید بعد یاد تو؟

   + عقل و عشق - ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۳٠

آموزش عشق ورزیدن

 

به فرزندانمان عشق ورزیدن را بیاموزیم

والدین هرگز روبروی دیدگان فرزندان خود همدیگرا را نمی بوسند و به هم ابراز علاقه نمی کنند چون می گویند بد است.

اما جلوی کودکان خود بد ترین و رکیک ترین فحش ها را به هم داده و با هم دعوا می کنند

آموزش عشق بد است یا آموزش خشم و تنفر و ترس؟

   + عقل و عشق - ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢۳

هنر

 

هنر شمشیر این است که یک نفر را دوتا می کند

اما هنر عشق این است که:

دوتا را یک نفر می کند

   + عقل و عشق - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱۱

قاتع شدم

عشق دارد صد هزاران مثنوی

عشق را باید ز جانان بشنوی

عشق دارد صد هزاران سوز ها

من به یک سوزش نشستم روزها

شعر از دوست عزیزم محسن قانع

   + عقل و عشق - ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٦

نگرانتم

 

دارم کم کم

نگرانت میشوم..

شب

از نیمه گذشته..

اما هنوز

به خوابم نیامدی..

   + عقل و عشق - ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٤