عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بخدا نمی بخشمت

من به سیمرغ اعتقادی ندارم اما یادم می آید که بارها از دل آتش مشکلات مانند ققنوس سربلند بیرون آمدم


ابتدا به خودتان اجازه دادید که بعنوان کلا شرعی اطلاع رسانی پشت سر من حرف بزنید و غیبت کنید و برای اینکه دروغ هایتان جلوه پیدا کند با واقعیت در آمیختید و یادتان رفت که خیر سرتان حافظ قرآن و اهل نمازید

سپس خوب که جو گیر شدید این وسط چندتا افترا هم بستید با اینکه شک داشتید درست است یا نه ولی گفتید و شنیدید با خودتان نگفتید با آبرو و حیثیت کسی داریم بازی می کنیم

کار به جایی رسید که به خوددتان اجازه دادید من را بستید بدون هیچ مدرک و دلیلی شاید فقط از رو حسادت و یا عصبانیت به باد تهمت اون هم تهمت هایی که خودتان هم رو نداشتید تکرار کنید ... بستید و خوب که این تهمت ها پخته شد و اونقدر تکرار کردید برای خودتان گفتید تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

حالا بدون تحقیق و بدون پرس و جو مرا محاکمه کردید در جلسه خصوصی خودتان و حکم هم صادر کردید قول و قرار و قسم ها یادتان رفت و مرا بستید به فحش و دشنام اون هم از نوع کش دارش یادت اگه رفته چندتاشو بنویسم

من که در این از شما گذشتم هیچ کینه ای هم ندارم اما اگر نفرین نکردن من بخاطر بزرگ منشیم نبوده بلکه بخاطر حقارت شما بوده... فرض کنیم حق کاملا هم با شما بود و من مقصر کار شما چقدرش منطقی و شرعی و قانونی بود؟ نمی خواهد بگویید نه اینطوری که تو می گی نبوده چون پرده ها افتاده

دیشب را تا عمر دارم یادم نمی رود اول خوب فکر کنید چه کردید سپس بخاطر این گناهان کبیره ای که بخاطر کوته بینی و کمی ایمانتان انجام دادید  از خدا عذر خواهی کنید در آخر حق الناس اون را هم من نمی بخشم تا برسیم کنار پل اونوقت بهتون میگم ادمی با دست شکسته ادامه می دهد اما با دل شکسته هرگز

هی مسلمان نماز گذار و حافظ قرآن ...اگر حرف های منو قبول نداری روی عکس بالا کلیک کن ببین حق نفرین داشتم یا نه

   + عقل و عشق - ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٥