عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

خطای دید2

یکبار به سیاه و بار دیگر به قسمت سفید نگاه کنید

   + عقل و عشق - ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٤