عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

یکبار خورخه لوئیس بورخس گفته بود

همیـشه توان این را داشته باش

تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد

بـه راحتی دل بکنی!

   + عقل و عشق - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٥