عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

فریب

انسان های وحشی

یکدیگر را می خورند و

انسان های متمدن،

یکدیگر را فریب میدهند.

   + عقل و عشق - ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٥