عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

حرمت عشق

اگه مَردی ... ؟!!

         مَرد بمون ... اگه نیستی ... نامَردی نکن ... !!

                         اگه تنهایی ... ؟!!

         تنها بمون ... اگه نیستی ... تنهاش نذار ... !!

                         اگه نجیبی ... ؟!!

       نجابت کُن ... اگه نیستی ... هرزگی نکن ... !!

      اگه عاشقی ... ؟!!

   عاشق بمون ... اگه نیستی ...

حُرمتِ عشقو نَشکَن

   + عقل و عشق - ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢