عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

حرف باد هواست

بجای اینکه به همه حرف ها گوش کنیم

تمامی سخنان ناسنجیده ما را آزده کنند

قبل از اینکه دشنام دشمنان

و غیبت دوستان

و یا قبل از اینکه بد و بیراه

حسودان عصبانی

ما را افسرده کند.

اجازه ندهیم حرفها وارد وجود ما شوند!!

و تمام ذرات وجودمان را درگیر خود کنند

ابتدا حرفهایی که می شنویم را به مغز بفرستیم

و کمی معقولانه به آن فکر کنیم سپس اجازه هضم و حذب به آن بدهیم

 

 

   + عقل و عشق - ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٧