عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

زندگی

نشانی ام عوض نشده


هنوز در همین خانه ام!


فقط دیگر


زندگی نمی کنم !

 

   + عقل و عشق - ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/۱٠