عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

نخواه سکوتم را بشکنم

از آجیل سفره عید چند پسته ی لال مانده است!


آنان که " لب " گشودند ،خورده شدند!


دندان ساز راست می گفت:


پسته ی لال " سکوتش " دندان شکن است!...


   + عقل و عشق - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢٢