عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

به افتخار تو

به افتخار اونی که هیچوقت نمی تونی بهشون زنگ بزنی ولی بازم دلت نمیاد شمارشو از دفترچه تلفنت پاک کنی.

به افتخار اونی که باخت و رفت تا رفیقش بمونه و برنده باشه.

به افتخار اونی که سوخت و خاموش ایستاد تا رفیقش خنده کنان در تاریکی بره

به افتخار اونی که از کمتر از خودش سیلی خورد اما دم نزد تا اون بزرگ بشه

به افتخار اونی که یکسال دوستش مثل دشمن بهش بدی کرد اما تحمل کرد؛ بخشیدش تا اینکه خم به ابروش نیاد

به افتخار اونی که بهش تهمت زدند ؛ سکوت کرد تا طرف نگه دشمن شاد شد.

به افتخار اونی که مثل گل آفتابگردانند چون به گل آفتابگردان گفتند:چرا شبها سرت رو پایین می اندازی؟

گفت:ستاره چشمک می زند نمی خواهم به خورشید خیانت کنم

به افتخار سیم خاردار!

که پشت و رو نداره

به افتخار دریا!

 که ماهی های گندیدش رو دور نمی ریزه !

   + عقل و عشق - ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸