عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق2

عشق خوبه

به انسان انرژی میده

همه این هنر ها همه بخاطر وجود عشقه

دنیا رنگش و حتی مزه اش فرق میکنه

به انسان حرکت و معنا می بخشه

معنای بودن و زیستن تغییر می کنه

عشق خوبه عقل چیه که همش دنبال ایراد گرفتن از دیگرانی

   + عقل و عشق - ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢٠