عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

rezap502

مهم نیست چه مدرکی دارید

مهم است چه درکی دارید

   + عقل و عشق - ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢