عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

آبشار عشق- فواره عقل

خوش بحال آبشار از اول به نیت افتادن

چه متواضعانه راه می افتد

و بد بحال فواره

 درست وقتی اوج می گیرد که مجبورست ؛ بیفتد

من آبشارم را پیدا کردم تو از فواره ات فرود بیا ای عقل

   + عقل و عشق - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢٥