عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

آداب عشقبازی

ممکن نیست نشنیده باشید که ادب آداب دارد کمی فکر کردید یعنی چه؟ کلمات را از هم جدا کنید و کمی با دقت بررسی کنید در نگاه اول این معنی به ذهن می رسد که حتی برای بادب شدن و مودب بودن بایستی یکسری آداب و قوانین را رعایت کرد و شاید هم آموختی

در نگاه عمیق تر آن برای تعریف ساده از اخلاق باسد یکسری قواعد را رعایت کرد

با یک مثال ساده توضیح می دهم در عالم دوست داشتن و رفاقت فرض کنیم کسی عاشق و دوستدار شخصی است که می داند او از چه چیز هایی بدش می آید و یا  چه کارها و حرف هایی را نمی پسندد... اگر شخصی بخواهد این رفاقت را حفظ کند اخلاق و ادب حکم می کند نقاط قوت و ضعف دوست خود را بداند و در این رفاقت آنها را بعنوان یکسری قوانین و قواعد برای خود سر لوحه قرار دهد

اگر یکبار گفتی ببخشید منظوری نداشتم

بار دوم گفتی معذرت می خواهم عمدی نبوی

بار سوم گفتی خوب من که کاری نکردم اصلا نیت من این نبود

مطمئن باش به بار چهارم و پنجم کشیده نخواهد شد این یک اصل ساده در دنیای رفاقت و بسیار مهم است و قانون اول رفاقت است( ادب).

ادب به خوش اخلاقی و هدیه خریدن و ناز کشیدن و بله قربان گفتن نیست ... درست است به بعضی ها هر چند وقت باید حتماً بگویی دوستت دارم اما  قبل از آن با کارها و اعمال ثابت کنی که ادب با هم بودن را داریم...بد ترین کاری هایی که می توانی برای از بین بردن رفاقت انجام داد ؛ از جمله کارهای زیر است

رد تماس بدون دلیل

سر بالا و بی حال جواب تماس را دادن

وقت نداشت و یا بی حوصلگی در هنگام دیدار

عدم توجه به صحبت های طرف مقابل و بد تر از همه خمیازه کشیدن هنگام صحبت او

استفاده از کلمات ؛ لباس؛ آرایش که هنگام همراهی در شـأن و اندازه او نیست

خلاصه این نوشته: این را بخاطر بسپار انرژی منفی که بر اثر ناراحتی ؛ کدورت ؛ عصبانیت؛ حسادت؛ احساس گناه و دروغ؛ خیانت و فریبکاری ؛ عدم علاقه و ... اگر در کلمات و نگاه خود را لو ندهد حتماً از راه دور از کیلومتر ها بر قلب طرف پیام و نیروی خود را منتقل می کند مگر چقدر می توان نقش رفیق شفیق را بازی کرد هر چقدر هم هنر پیشه ماهری باشی چشم ها و قلب دروغ نمی گویند از آداب و رسوم معمول نمی توان گفت: دوستت دارم

باید در عمل ثابت کرد

   + عقل و عشق - ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٩