عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق مقدس است

 عشق مقدس است با این بازی ها آلوده اش نکنید

از نظر مولوی این احساس کیهانی،

خود جوهر دین است.


   کسب دین عشقست و جذب اندرون 

       قابلیت    نورِ حق  دان ای  حرون

«میهمانی ص 324- 325»

   + عقل و عشق - ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٩