عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

استدلال

با عقل گشتم یک کوچه را از بی کسی

شد ریش ریش دامنم از خار استدلال ها

   + عقل و عشق - ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٤