عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق13

گاهی لازم است ؛سکوت کنی

گاهی نباید چیزی بگویی و یا

چیزی بشنوی

فقط بنشین و نگاه کن

   + عقل و عشق - ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٤