عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

مکه همینجاست

درمکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و

تمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود

درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و

انسانها به دور خویش میگردند.

در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه ان دوره گرد خود رابط خدا بود .

درمکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و درهمان نماز ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجوکنم .

یادم امد که چه کسانی با نام خدا دلم را شکستند

و با یاد خدا سرم را مشغول کردن

و با ذکر خدا لالم کردند

یادم آمد جای خدا کنار دل شکسته است نه در خانه سنگی

یاد آمد مراقب دل ها باشم تا فردا به خدا جواب ندهم

آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست .

عمو رضای سابق

   + عقل و عشق - ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۳٠