عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

انسان باش

خانم اوریانا فالاچی معتقد است اگر انسان باشی تنها می شوی و غصه خواهی خورد و کسانی که تنها هستند خوشحال باشند این امر بخاطر آن است که انسان شده اید .

من یک سوال ساده از این خانم عقب مانده از اخلاق دارم

انسان بودن نشانه دانایی نیست؟ اگر می خواهی حدیث امامان را تغییر دهی این است؛ اگر انسان به کمال و دانایی برسد خیر با خلق بودن و خدمت به خلق است و تنهایی همنشینی با شیطان است

حالا سوال من: آنان که سالها در کنار هم زندگی می کنند ؛ به هم عشق میورزند و از خود میگذرند و جزء معشوق کسی را نمی بینند و یا سالها برای وصال اشک میریزند تا به هجران و تنهایی خود پایان دهند و آنان که سر از مهر بر نمیدارند تا شمیم یار را بشنوند انسان نیستند؟

او که هر روز برای ظهور خود دعا میکند تا در بین مردم باشد و به ایشان برای پیدا کردن راه سعادت کمک و راهنمایی نماید با اینکه می داند اکثر ایشان گناهکارانند و آنان که با علم و دانایی و بینش خود مانند مردم عادی در بین ما زندگی می کنند با اینکه اولیا خداوند هستند این ها انسان نیستند؛ اینها غصه نفهمی ما را نمی خورند؟

اگر میخواهی یک جمله بگویی تا افراد عوام و کم سواد و خود خواه و آنان که بخاط اخلاق و تکبرشان از جمع طرد شده اند خوشحال باشند بگو:

ای کسی که امروز تنهایی!! دقت کن کجای کارت مشکل دارد که از او طرد شده ای و این غصه ای که امروز می خوری از نداشتن اعتماد و ایمان است... داستان موسی و خضر را بخاطر آور آنچه می بینی حقیقی است ولی واقعی ممکن است نباشد

   + عقل و عشق - ٧:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢