عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

آینده

برای آینده ات نقشه می کشی؟

به خودت زحمت نده

نقشه کش خودش می آد سراغ آینده ات

   + عقل و عشق - ٥:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٥