عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

خدا

خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم
تورا وفا دار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سرد ترین لحظات به سراغت آمدم

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی؟؟؟

   + عقل و عشق - ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱۳