عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تولد و مرگ

تولد انسان روشن شدن کبریتی است


و مرگش خاموشی آن

 

بنگر در این فاصله چه کردی
گرما بخشیدی
یا سوزاندی

 

عشق ورزدیدی یا تنفر ایجاد کردی؟

هر بار که شمع‌های روی کیک را فوت می کنم


به این می اندیشم که

شعله گرم عشق را نباید

با فوت سرد کینه خاموش کرد


   + عقل و عشق - ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/۱٩