عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

وارونگی

 

این است معجزه ی چشمگیر ِ تمدن ِ شما !! 

 


عشق را به یک کار ِ معمولی بدل کرده اید ...

 

   + عقل و عشق - ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/۱۸