عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

کبریت

مثل کبریت کشیدن درباد

                            دیدنت دشوار است

اما من که به معجزه عشق ایمان دارم

                        میکشم آخرین دانه ی کبریتم را درباد...

                                                        هرچه بادا باد...

   + عقل و عشق - ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/۳٠