عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق و اجبار

روزی از پیر دانایی پرسیدم:
 
انسان ها چه درس هایی از زندگی را باید حتما یاد بگیرند ؟
 
با لبخند پاسخ داد 
 
یاد بگیرند
 
که نمی توان دیگران را مجبور به
 
دوست داشتن خود کرد 
 
اما می توان محبوب دیگران شد 
 
یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند 
 
یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد 
 
بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد
 
یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم 
 
و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد 
 
با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن  
 
یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند  
 
اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند 
 
یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند 
 
یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند  
 
بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند 
 
و یاد بگیرن که خدا همیشه همه جا هست
 
همیشه همه جا!!!

   + عقل و عشق - ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٩