عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق بی منت

 

عشق ورزیدن بدون توقع ، محبت کردن بی منت ،

لذت بردن بی گناه

نتیجه رهایی از تکبر و غرور است.

   + عقل و عشق - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٩