عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

درک کلمات

بعضی حرف ها رو نمی شه گفت

باید حس کرد

چون کلمات قادر به وصف نیستند

مثل: بی تو می می میرم

   + عقل و عشق - ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱