عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تا.....بوت

قربان وفاتم ؛ به وفاتم گذری کن

تا بوت ؛ مگر بشنوم از رخنه تابوت

   + عقل و عشق - ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱