عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تصور کن

خودت را تصور کن بی "او

شاید بفهمی چی کشیدم بی "تو"

   + عقل و عشق - ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱