عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تنهایی

کسی که همیشه کنار ماست

و هر روز او را می بینیم

گاهی هم ؛ خودش نیازمند کسی است که

کنارش باشد.

رضاپورشیخ

   + عقل و عشق - ۸:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱