عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

زندگی با عشق

به داشته هاتون نگاه کنید و شکر کنید

با عشق زندگی کنید

و همیشه مراقب خوبی هاتون باشید

مرگ از آنچه می بینیم به ما نزدیکتر است

   + عقل و عشق - ۸:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٧