عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق

 

«عشق» در لحظه پدید می آید، «دوست داشتن»، در امتداد زمان.

این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

عشق، معیارها را در هم می ریزد؛ دوست داشتن بر پایه ی معیارها بنا می شود.

عشق، ناگهان و ناخواسته شعله می کشد؛ دوست داشتن، از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد.

عشق، قانون نمی شناسد؛ دوست داشتن، اوج احترام به مجموعه یی از قوانینِ عاطفی ست.

عشق، فوران می کند - چون آتشفشان، و شُره می کند - چون آبشاری عظیم؛ دوست داشتن، جاری می شود - چون رودخانه یی بر بستری با شیب نرم.

عشق، ویران کردنِ خویشتن است؛ دوست داشتن ساختنی عظیم.

 

رضا پورشیخ

   + عقل و عشق - ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۱