عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بخشش

    بزرگ کسی است که:

            قلبش کودکانه،

                 قهرش بی کینه،

                    در دوست داشتن بی ادعا

                             وبخشش او بی منته........

 

   + عقل و عشق - ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٧