عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عدد

خوب می دونم

در مقابل تو عددی نیستم

اما بدون

همه رقمه باهاتم

   + عقل و عشق - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٠