عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق بدون منطق

ارزش قطره های باران را گلهای تشنه می دانند

و قدر دوستان خوب را دلهای تنگ

عشق بدون عقل

   + عقل و عشق - ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۳