عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

یخ

سخت است ولی یاد بگیرید

چشمتان ببیند ،عقل نخوابد و دل نبندد

عقل و عشق

چون آخر و عاقبت تَوَهُم

تو هَم می دانی چه می گویم؟

   + عقل و عشق - ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٤