عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

دلی بدست آور

اگر بر آب خســـــی باشی و

اگر بر هوا پری مگســـی باشی،

رضا پورشیخ

دلی بدست آور تا کســی باشی.

   + عقل و عشق - ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٦