عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

مراقبتم

بیا از یک زاویه ی دیگه به موضوع نگاه کنیم
اگه کسی رو دوست داشته باشیم بهش می گیم مراقب خودت باش
چون اونقدر دوستت دارم که اگه اتفاقی بیفته
ناراحت می شم و می شکنم .... فقط تو رو دارم
و اگه کسی رو خیلی خیلی دوست داشته باشیم بهش میگیم
مراقبتم عزیزم
یعنی از خودم مهمتری
همه حرفات و کارهات رو مراقبت می کنم
این جمله از روی حسادت و یا شک داشتن و یا داشتن تعصب و خاطرت تلخ گذشته نیست چون خدا هم در چند جای قرآن به بنده هاش میگه برو مراقبتم
سوره فجر را بخون میگه من در کمینگاه تو نشستم طوری که منو نبینی ؛برو من مراقبتم فقط بپا به دام شیطان نیفتی

عقل و عشق

 

   + عقل و عشق - ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٧