عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

از کی عذر خواهی می کنی؟

یکی پرسید

چرا در زمینه ی وبلاگ عشق بدون عقل نوشتی معذرت

از کی و چرا عذر خواهی می کنی؟

بهش گفتم؛ بابا طاهر همدانی میگه عزیزم؛ تو مگه عزیزش رو می شناسی؟ اون که مجرد بود و وسط  بیان کسی رو نداشت :

 

عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت   میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو   نشنید خار مژگانم بپایت

 

در عالم رفاقت و دوستداری همیشه امکان تضاد افکار و عقاید هست و همیشه سوء تفاهم در راه است حتی خدا در قرآن سوره یونس میفرماید :درست صحبت کنید چون از میان این کلمات شیطان تفرقه ایجاد میکند.

رابطه بنده با خدا را در نظر نگیر که حتی ما روش دعا کردن و نماز خوندن را نمیدانیم ولی خدا میگه بیا من همین رو هم سخت دوست دارم و منتظرتم.


 

من عذر می خوام

با حرف هام و یا پُست هام

که باعث اذیتتون شدم و یا وقتتون را تلف کردم

عشق بدون عقل

   + عقل و عشق - ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱