عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق درمانی

شیمی درمانی...

آب درمانی...

گیاه درمانی ...

همه را امتحان کرده ام  .

اما........عشق درمانی چیز دیگریست.

   + عقل و عشق - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٧