عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

یا حسین

عقل را در زنجیر کردی یا حسین

دل را به نخجیر کردی یا حسین

سر بریده بَزم خوبان می روی

عشق را تفسیر کردی یا حسین

عقل و عشق

   + عقل و عشق - ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱