عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

کجی عشق

دیدمان را نسبت به مفهوم عشق عوض کنیم.

چشم ها را بشوئیم و یکبار دیگر نگاه کنیم

عشق چیست؟

کجا را اشتباه پیچیده ایم

چرا انتظار و دلتنگی عشق در من حرکت ایجاد نمیکند؟

عقل و عشق

عقل و عشق

 

عقل و عشق

عقل و عشق


 

جداً کجا اشتباه کردیم هرزگی یعنی عشق

   + عقل و عشق - ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٦