عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

بهشت بر تو مبارک

 

می دونی شرط دوم رفتن به بهشت

محبت کردن و داشتن دل مهربان است

بهمین خاطر گفته اند

در آشتی کردن هر کسی پیشقدم شود

بهشت هدیه اوست.

عقل و عشق

   + عقل و عشق - ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٢