عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

خروج از صحنه ی عشق

 

اگر مدعی هستی که عاشقی

همیشه بخاطر بسپار مجازهستی  روی صحنه هر نقشی بازی کنی

در فرصت کوتای عشقبازی ذات را نمی توان پشت نقاب مخفی کرد

حتی اگر نیت و هدف خود را به زبان نیاورده باشی!

ممکن است با فریبکاری ، آرایش و سخنان زیبا ، وارد صحنه شوی

ولی مراقب باش چگونه از صحنه خارج می شوی

عقل و عشق

   + عقل و عشق - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٧