عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

دلش را بُرد

کسی برای ماندن نمی رود

آنکه می ماند نمی تواند برود

و آنکه میرود مراقب باش دلش را نبرد

چون نمی خواهد که باز گردد.

عقل و عشق

 

   + عقل و عشق - ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٧