عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

تو هم مجبوری؟

کار دل طوری است که

هرگز نمی توانی مجبور ش کنی

تا تو را دوست داشته باشد.

   + عقل و عشق - ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٩