عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

قاب عکس خاطرات

 

چند روز دیگه فرصت باقیست ؟

فردا اگه کنار هم نباشیم دیر نیست؟

خاطرات امروز را با محبت تزئین کنیم!!

که فردا ، فقط قاب عکس ، نگهدار ماست.

عقل و عشق

ما امروز عکس های یادگاری فردا هستیم.

خاطرات امروز دلتنگی های فرداست

سرنوشت را نمی توان از سر، نوشت.

 

   + عقل و عشق - ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢۱