عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

باز باران

 

باز باران

باز باران

باز می بارد ، باز باران

باز دستانم خالی از گرمای توست

باز چشمانم خالی از سودای توست

باز آغوش می گشایم زیر باران

باز باران ؛  باز خالیست جای تو

باز باران ؛ باز می بارد بر رد پای جای تو

 عقل و عشق

باز ، هستم با یک دنیا بی کسی

باز من ، با خاطرات خیس شده

بازباران، باز چشمانی خیس شده

باز باران

باز باران

باز در باران تنها می روم

باز زیر چترم نیستی و من تنها می روم

باز تنها ، در امتداد یک خیابان بی کسی

باز تو نیستی و من باز تنها می روم

عقل و عشق

پورشیخ

   + عقل و عشق - ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٦