عشق ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ بدون عقل


اینجا بیا عشق بی بهانه را تجربه کن

عشق واقعی

 

می توان یک حقیقت را دوست نداشت

اما نمیتوان منکر آن شد

عشق یک حقیقت واقعی است.

   + عقل و عشق - ٧:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦